De filosofie van

MYLOGENICS

Het doel van mijn behandelingen is om mensen snel en adequaat te helpen. En daar bedoel ik mee; iemand daadwerkelijk van zijn/haar klachten afhelpen door een gerichte aanpak waarbij alle structuren van het lichaam in ogenschouw worden genomen. De kennis van het menselijk lichaam bleek voor mij na de opleiding fysiotherapie in praktijk niet toereikend. Het hele beroep lijkt m.i. te zijn gevangen in protocollen en standaard testen. Voor elke cliënt met eenzelfde klacht diende hetzelfde protocol te worden gevolgd.

Jij bent uniek

Voor mij is het niet vanzelfsprekend dat ieder individu, die elk zijn/haar eigen unieke lichamelijke biochemische werking en daaraan gerelateerde individuele compensatie-mechanismen bezit, gevat kan worden in eenzelfde behandelmethode. Dat moest mijns inziens veel individueler worden ingekaderd.

Ik heb daarop de opleidingen tot Mylogenics practitioner, Personal Hormonal Profiler en TOPtrainer (allen van ‘The Overload Principle’) gaan volgen. Deze opleidingen zijn gericht op behandelen, voeding en training; drie onderdelen die een geheel vormen. Door de combinatie van bovenstaande opleidingen, fysiotherapie, en enkele andere aanvullingen uit verschillende richtingen van de fysiologie, ben ik tegenwoordig in staat cliënten in slechts enkele behandelingen van hun klachten af te helpen of prestaties te verbeteren.

Momenteel oriënteer ik mij op het principe van Integrative Manual Therapie, een methode waarin lichaamsstructuren zoals vaat- & lymfestelsels & organen in hun onderlinge samenwerking bekeken en behandeld wordt. Uiteindelijk is ons lichaam toch een prachtig functionerend gesloten systeem wat we ook als geheel moeten benaderen.

FRDK

ERVAAR ZELF WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN

BEKIJK ONZE BESCHIKBAARHEID