Is een Mylogenics behandeling voor u effectief?
Mijn behandelingen zijn geschikt voor vele klachten; of de klachten nu zijn ontstaan door sport, werk of onder/overbelasting, voor de effectiviteit van de behandeling maakt dit niet uit. Om u een indruk te geven met welke klachten u bij mij terecht kunt, geef ik hieronder een beknopt overzicht. Daarnaast kunt u een afspraak maken voor preventieve behandelingen en/of (top)sport prestatie verbetering. Als u meer duidelijkheid wilt hebben over uw klachten of de specifieke behandelmogelijkheden neemt u dan gerust contact op.
U kunt bij ons terecht voor…
Wilt u van uw klachten af?
Daadwerkelijk van klachten afkomen door een gerichte aanpak waarbij alle
structuren van het lichaam in ogenschouw worden genomen.